Jest to fizyczny proces scalania materiałów poprzez stopienie i zestalenie ich konkretnych fragmentów. Jest ono stosowane między innymi do łączenia metali (przede wszystkim stali) oraz tworzyw sztucznych. W trakcie spawania zazwyczaj dodaje się spoiwo, czyli materiał dodatkowy wypełniający spoinę, który stopi się razem z materiałem głównym (rodzimym).