Pionowe centrum obróbkowe;
50” x 20” x 25” (1270 x 508 x 635 mm)